IKANMASTERI

IKANMASTERI

ikanmasteri.com is a weblog as medium to accommodate what has seen, heard, felt and understood by Maztrie.

So,  this weblog which available both in Bahasa (Indonesia) and Javanese  is purely personal opinion of @maztrie.

Maztrie van Ikanmasteri Ikanmasteri

This is the first blog I have, one of my site which actually mine, due to I have paid for it.

Indeed, I have been writing  for a long time  about everything which I needed. But it is still limited in free site.

And, although it has no meaning for you. But I beleive, the articles in this blog will be a part of the “track record” which I’ve ever been through, up to this time.

Last, I really appreciate, when you have the pleasure to visit this site, in your convenience time.

Have a nice reading  and  Thank you. [uth]

***

Semar Gemblung Semar Gemblung

Menika injih kaping sepindah kawula anggadhahi satunggaling griya-kaca-maya éngkang saèstu kagunganipun kawula piyambak. Kanthi asma-domain ugi griya-hosting ingkang mawi reragat ngedalaken pawitan arupi yatra.

Èstu kawula badhé hangaturaken sugeng mangayubagya dhumateng para rawuh sedaya. Injih  Panjenengan, réncang lan sedhèrèk kawula sedanten kalebet jalmi éngkang begja amargi sampun saged ndhèrèk keajuan jaman awujud migunakaken internèt menika.

Mbok menawi sampun sumadya wonten ing udakara makinten-kinten warsa, kawula nyerat babagan ingkang mboten patik’a penting  lan migunani dhumateng para sedhèrèk lan réncang pamiarsa sedaya. Ananging kawula teteg-pitados bilih saktunggaling  jangkah saking lakunipun toya gesang wanci sak-menika dumugi samangké ing wusananipun badhé saged migunani, sak mboten-mbotenipun tumrap kawula piyambak.

Mugi-mugi saged cumantuk-cumantaka raos kasuwun dhumateng Éngkang Maha Peparing, mboten wonten alangan satunggaling punapa. Matur Sembah Nuwun kawula aturaken dhumateng sedhèrèk lan para réncang sedaya, déné sampun kersa angrawuhi gubug menika.  Nyuwun gunging samudra pangaksami smbok menawi  amangké mboten saged peparing kados éngkang dipun ajeng-ajeng, kosok-wangsulipun malah kepanggih  babagan éngkang saged damel cuwa lan mboten mranani wonten ing manah tuwin peggalih.

Muji gusti, Nyuwun Berkah dalem supados lancar-bancar nir ing sambikala. Sugeng maos ugi Sugeng Mirsani… [uth]

***

Maztrie van Ikanmasteri

Ini adalah pertama kali saya memiliki sebuah rumah-blog yang bener-bener milik sendiri, dengan domain serta hosting berbayar.

Sejatinya di tempat penyedia blog-gratisan lain, telah  berlangsung beberapa tahun belakangan ini saya menulis coretan dinding yang mungkin tak terlalu bermakna bagi temen-temen tercintaku semua. Namun kuyakin ini adalah satu bekas pijakan dari mengalirnya waktu dari kehidupan yang saya tempuh sampai dengan saat ini.

Semoga berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan ke depannya. Terimakasih buat temen-temen yang telah sudi mampir ke gubug saya ini. Mohon maaf apabila ada sajian atau jamuan yang kurang berkenan bahkan menyinggung perasaan temen-temen semua, terimakasih dan selamat membaca… [uth]

Jogjakarta, July 03rd  2009             .

Maztrie™ van Ikanmasteri              .

 ‘

IKANMASTERI

{ 4 comments… read them below or add one }

Leave a Comment